08:15–09:30
Spotkanie Nadzoru
09:35–09:40
Otwarcie
09:40–10:45
Sesja I. Rak piersi — optymalne leczenie okołooperacyjne
Renata Duchnowska
Piotr Wysocki
więcej szczegółów
10:45–11:35
Sesja II. Chłoniaki — postępowanie z uwzględnieniem nowego podejścia klasyfikacyjnego
Monika Prochorec-Sobieszek
Jan Walewski
więcej szczegółów
11:35–11:55 Przerwa na kawę
11:55–12:50
Sesja III. Radiologia zabiegowa w onkologii
Jerzy Walecki
Grzegorz Rosiak
więcej szczegółów
12:50–13:30
Sesja satelitarna firmy Ipsen
Wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorych na raka jasnokomórkowego — spojrzenie przez pryzmat współpracy uroonkologicznej
Maciej Krzakowski
Piotr Wysocki
więcej szczegółów
13:30–14:20 Lunch
14:20–15:00
Sesja satelitarna firmy Roche
Drobnokomórkowy rak płuca — wczoraj, dziś, jutro
Maciej Krzakowski
Adam Płużański
więcej szczegółów
15:00–15:45
Sesja IV. Immunoterapia w nowotworach narządów głowy i szyi
Andrzej Kawecki
Maciej Krzakowski
więcej szczegółów
15:45–16:00
Wykład sponsorowany firmy Merck
Standardy leczenia chorych na raki płaskonabłonkowe narządów głowy i szyi
więcej szczegółów
16:00–16:40
Sesja satelitarna firmy Merck
Wykorzystanie przeciwciał  antyEGFR w terapii nowotworów litych — czego jeszcze nie wiemy?
Maciej Krzakowski
Piotr Wysocki
więcej szczegółów
16:40–17:00 Przerwa na kawę
17:00–17:45
Sesja V. Leczenie chorych na raka jelita grubego z wybranymi zaburzeniami molekularnymi
Barbara Radecka
Piotr Potemski
więcej szczegółów
17:45–18:05
Wykład sponsorowany firmy Servier
Uniwersalne leczenie dla chorych z rakiem jelita grubego
Barbara Radecka
więcej szczegółów
18:05–18:45
Sesja satelitarna firmy Amgen
Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego — wyzwania i kontrowersje
Rafał Stec
Lucjan S. Wyrwicz
Piotr Tokajuk
więcej szczegółów
18:45
Poczęstunek
08:40–09:40
Sesja VI. Niedrobnokomórkowy rak płuca w stadium zaawansowanym — nowe możliwości
Dariusz M. Kowalski
Adam Płużański
więcej szczegółów
09:40–10:30
Sesja VII. Sesja pod patronatem firmy Astra Zeneca
Optymalne wykorzystanie inhibitorów PARP
Radosław Mądry
Michał Jarząb
więcej szczegółów
10:30–11:20
Sesja VIII. Immunoterapia w skojarzeniu z metodami miejscowego leczenia
Maciej Krzakowski
Piotr Rutkowski
więcej szczegółów
11:20–11:40 Przerwa na kawę
11:40–12:40
Sesja satelitarna firmy Bristol-Myers Squibb
OPDIVO (niwolumab) w praktyce klinicznej — immunoterapia w pytaniach i odpowiedziach
Dariusz M. Kowalski
Piotr Rutkowski
Paweł Wiechno
więcej szczegółów
12:40–13:30
Sesja IX. Modyfikowanie dawkowania leków przeciwnowotworowych
Łukasz Kwinta
Adam Płużański
więcej szczegółów
13:30–13:40 Przerwa na kawę
13:40–14:40
Sesja satelitarna firmy MSD
Nowe możliowści stosowania immunoterapii w czerniaku i niedrobnokomórkowym raku płuca
Piotr Rutkowski
Dariusz M. Kowalski
więcej szczegółów
14:40–14:55
Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre
Czerniak — nowe opcje w leczeniu ukierunkowanym molekularnie
Piotr Rutkowski
więcej szczegółów
14:55–15:45
Sesja X. Inhibitory punktów kontrolnych w praktyce klinicznej
Tomasz Kubiatowski
Piotr Potemski
więcej szczegółów
15:45–15:55
Zakończenie konferencji
15:55
Lunch
Copyrights © 2021 Via Medica