Opłaty

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Rejestracja oraz dokonanie płatności do 31.12.2019 — 190 zł

Rejestracja oraz dokonanie płatności do 5.03.2020 — 250 zł

Rejestracja oraz dokonanie płatności na miejscu — 300zł

 

REJESTRACJA

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.  

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,

  • program konferencji,

  • identyfikator,

  • certyfikat,

  • poczęstunek podczas przerw.

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

 

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

 

Płatność na miejscu możliwa jest tylko za pośrednictwem karty płatniczej.

Opłaty można dokonać poprzez PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.

 


Warunki wycofania zgłoszenia*

 

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: owpk@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

* Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica