Sala konferencyjna
12:2012:25
Wprowadzenie Maciej Krzakowski, Andrzej Kawecki
5 min
12:2513:00
Sesja satelitarna firmy GSK
Niraparyb w leczeniu podtrzymującym raka jajnika
35 min

12:25 - 12:40

Zejula w leczeniu podtrzymującym chorych na nawrotowego raka jajnika Radosław Mądry

12:40 - 12:55

Zejula w leczeniu podtrzymującym pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jajnika Paweł Blecharz

12:55 - 13:00

Dyskusja
13:0013:50
Rak płaskonabłonkowy narządów głowy i szyi Prowadzenie: Andrzej Kawecki
50 min

13:00 - 13:10

Obecne możliwości leczenia systemowego Andrzej Kawecki

13:10 - 13:40

Sekwencja metod leczenia systemowego Bartosz Spławski

13:40 - 13:50

Dyskusja
13:5014:00
Przerwa 10 min
14:0014:50
Niedrobnokomórkowy rak płuca z i bez zaburzeń genetycznych Prowadzenie: Maciej Krzakowski
50 min

14:00 - 14:10

Obecne możliwości leczenia systemowego Maciej Krzakowski

14:10 - 14:40

Sekwencja metod leczenia systemowego Adam Płużański

14:40 - 14:50

Dyskusja
14:5015:40
Czerniak Prowadzenie: Piotr Rutkowski
50 min

14:50 - 15:00

Obecne możliwości leczenia systemowego Piotr Rutkowski

15:00 - 15:30

Sekwencja metod leczenia systemowego Katarzyna Kozak

15:30 - 15:40

Dyskusja
15:4015:50
Przerwa 10 min
15:5016:40
Rak piersi z ekspresją receptorów hormonalnych Prowadzenie: Tomasz Kubiatowski
50 min

15:50 - 16:00

Obecne możliwości leczenia systemowego Tomasz Kubiatowski

16:00 - 16:30

Sekwencja metod leczenia systemowego Barbara Radecka

16:30 - 16:40

Dyskusja
16:4017:15
Sesja satelitarna firmy Pierre Fabre
Praktyczne aspekty leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na czerniaki
Prowadzenie: Piotr Rutkowski
35 min

16:40 - 16:55

Jaka jest obecnie rola inhibitorów BRAF i MEK w leczeniu chorych na czerniaki? Hanna Koseła-Paterczyk

16:55 - 17:10

Dobór leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na zaawansowane czerniaki na przykładzie opisów przypadków Paweł Rogala

17:10 - 17:15

Dyskusja
17:1517:25
Przerwa 10 min
17:2518:00
Sesja satelitarna firmy Eli Lilly
Miejsce Verzenios w terapii HER2-ujemnego HR-dodatniego rozsianego raka piersi
35 min

17:25 - 17:40

Analiza danych dotyczących Verzenios w świetle badań rejestracyjnych Tomasz Kubiatowski

17:40 - 17:55

Praktyczne aspekty doboru inhibitora CDK 4 i CDK 6 dla konkretnej chorej Katarzyna Pogoda

17:55 - 18:00

Dyskusja
18:0018:35
Sesja satelitarna firmy MSD
35 min

18:00 - 18:30

W monoterapii lub w skojarzeniu —  pierwsza linia leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem Magdalena Knetki-Wróblewska

18:30 - 18:35

Dyskusja
18:3519:00
Sesja satelitarna firmy Ipsen
Rak wątrobowokomórkowy — diagnostyka i leczenie
Prowadzenie: Maciej Krzakowski
25 min

18:35 - 18:45

Rak wątrobowokomórkowy — epidemiologia i diagnostyka Marek Wojtukiewicz

18:45 - 18:55

Kabozantynib w drugiej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego Leszek Kraj

18:55 - 19:00

Dyskusja
19:0019:35
Sesja satelitarna firmy Bristol Myers Squibb
35 min

19:00 - 19:30

Niwolumab — jeden lek, wiele możliwości Ewa Kalinka

19:30 - 19:35

Dyskusja
19:3519:45
Podsumowanie Maciej Krzakowski, Andrzej Kawecki
10 min
Sala konferencyjna
08:4008:50
Wprowadzenie Piotr Wysocki, Piotr Potemski
10 min
08:5009:25
Sesja satelitarna firmy Roche
Leczenie uzupełniające w HER2-dodatnim raku piersi
Prowadzenie: Maciej Krzakowski
35 min

08:50 - 09:20

Obowiązujące standardy leczenia uzupełniającego w HER2-dodatnim raku piersi Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

09:20 - 09:25

Dyskusja
09:2510:15
Jasnokomórkowy rak nerki Prowadzenie: Piotr Wysocki
50 min

09:25 - 09:35

Obecne możliwości leczenia systemowego Piotr Wysocki

09:35 - 10:05

Sekwencja metod leczenia systemowego Jakub Kucharz

10:05 - 10:15

Dyskusja
10:1511:05
Rak gruczołu krokowego Prowadzenie: Piotr Potemski
50 min

10:15 - 10:25

Obecne możliwości leczenia systemowego Piotr Potemski

10:25 - 10:55

Sekwencja metod leczenia systemowego Rafał Czyżykowski

10:55 - 11:05

Dyskusja
11:0511:55
Rak pęcherza moczowego Prowadzenie: Piotr Wysocki
50 min

11:05 - 11:15

Obecne możliwości leczenia systemowego Piotr Wysocki

11:15 - 11:45

Sekwencja metod leczenia systemowego Łukasz Kwinta

11:45 - 11:55

Dyskusja
11:5512:05
Przerwa 10 min
12:0512:55
Rak jelita grubego Prowadzenie: Piotr Potemski
50 min

12:05 - 12:15

Obecne możliwości leczenia systemowego Piotr Potemski

12:15 - 12:45

Sekwencja metod leczenia systemowego Magdalena Krakowska

12:45 - 12:55

Dyskusja
12:5513:40
Sesja satelitarna firmy Merck
Jak poprawić skuteczność leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego?
Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
45 min

12:55 - 13:00

Wprowadzenie Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

13:00 - 13:10

Możliwość personalizacji terapii dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego w świetle nowych zmian w programie lekowym Barbara Radecka

13:10 - 13:20

Możliwość zwiększenia resekcji przerzutów do wątroby u pacjentów ze zdiagnozowanym przerzutowym rakiem jelita grubego — punkt widzenia chirurga Michał Grąt

13:20 - 13:30

Możliwość zwiększenia resekcji przerzutów do wątroby u pacjentów ze zdiagnozowanym przerzutowym rakiem jelita grubego — punkt widzenia onkologa Paweł Potocki

13:30 - 13:40

Dyskusja
13:4013:50
Przerwa 10 min
13:5014:25
Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca
Niedrobnokomórkowy rak płuca — wybrane zagadnienia
Prowadzenie: Maciej Krzakowski
35 min

13:50 - 14:05

Jednoczasowa chemioradioterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca — kwalifikacja i leczenie okiem radioterapeuty Marta Olszyna-Serementa

14:05 - 14:20

Miejsce ozymertynibu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca Dariusz M. Kowalski

14:20 - 14:25

Dyskusja
14:2515:00
Sesja satelitarna firmy Janssen
Nowe strategie w leczeniu raka prostaty — dokąd zmierzamy?
Prowadzenie: Jakub Żołnierek
35 min

14:25 - 14:35

Wprowadzenie Jakub Żołnierek

14:35 - 14:55

Nowe strategie w leczeniu raka prostaty Iwona Skoneczna

14:55 - 15:00

Dyskusja
15:0015:05
Podsumowanie Piotr Wysocki, Piotr Potemski
5 min
Copyrights © 2021 Via Medica