HEAD

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 9 marca 2018 roku
09.30Rozpoczęcie konferencji
Maciej Krzakowski
09.30–10.25
Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
  09.30–09.40Wprowadzenie
  Piotr Wysocki
  09.40–09.55Badania kliniczne leków biopodobnych
  Piotr Potemski
  09.55–10.10Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
  Rafał Zyśk
  10.10–10.25Dyskusja
  10.25–11.15
  Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
  Przewodniczący: Piotr Potemski
   10.25–10.40Gorączka neutropeniczna
   Rafał Czyżykowski
   10.40–10.55Zakażenia
   Sylwia Dębska-Szmich
   10.55–11.10Wykład sponsorowany firmy Angelini. Nudności i wymioty
   Łukasz Kwinta
   11.10–11.15Dyskusja
   11.15–11.35Przerwa na kawę
   11.35–11.55Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre. Chemioterapia metronomiczna w roku 2018 — kiedy, komu, jak?
   Piotr Wysocki
   11.55–12.05Interaktywna Baza Badań Klinicznych
   Piotr Wysocki
   12.05–12.55
   Sesja satelitarna firmy BMS. Jak wykorzystać pełen potencjał leczenia niwolumabem i bezpiecznie go stosować?
   Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Marek Ziobro
    12.05–12.20Ogólne zasady postępowania profilaktyczno-terapeutycznego w razie wystąpienia działań niepożądanych w trakcie immunoterapii
    Bożena Cybulska-Stopa
    12.20–12.30Postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w razie wystąpienia działań niepożądanych dotyczących skóry
    Grażyna Kamińska-Winciorek
    12.30–12.35Opis przypadku 1
    Anna Czarnecka
    12.35–12.40Opis przypadku 2
    Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
    12.40–12.45Opis przypadku 3
    Agnieszka Roman
    12.45–12.55Dyskusja
    12.55–13.45
    Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
    Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Jan Walewski
     12.55–13.05Rak pęcherza moczowego
     Piotr Tomczak
     13.05–13.15Nowotwory narządów głowy i szyi
     Andrzej Kawecki
     13.15–13.25Chłoniaki
     Jan Walewski
     13.25–13.35Nowotwory układu pokarmowego
     Piotr Potemski
     13.35–13.45Dyskusja
     13.45–14.30
     Sesja satelitarna firmy MSD. Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i NDRP
     Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
      13.45–14.05Zastosowanie pembrolizumabu w 1 i 2 linii leczenia NDRP
      Paweł Krawczyk
      14.05–14.25Pembrolizumab w 1 linii leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
      Paweł Rogala
      14.25–14.30Dyskusja i podsumowanie
      14.30–15.00Lunch
      15.00–15.50
      Sesja IV: Markery nowotworowe
      Przewodniczący: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski
       15.00–15.15Wprowadzenie
       Joanna Połowinczak-Przybyłek
       15.15–15.30Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
       Adam Płużański
       15.30–15.45Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
       Magdalena Krakowska
       15.45–15.50Dyskusja
       15.50–16.40
       Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
       Przewodniczący: Andrzej Marszałek, Beata Jagielska
        15.50–16.05Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
        Andrzej Marszałek
        16.05–16.20Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
        Elżbieta Sarnowska
        16.20–16.35Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
        Beata Jagielska
        16.35–16.40Dyskusja
        16.40–17.25
        Sesja satelitarna firmy Roche. Dobór leczenia systemowego i rola leków antyangiogennych u chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego
        Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Lucjan Wyrwicz
         16.40–16.55Populacja pacjentów z mutacją w genie BRAF
         Lucjan Wyrwicz
         16.55–17.10Populacja pacjentów z mutacją w genach RAS
         Dawid Prószyński
         17.10–17.25Populacja pacjentów bez mutacji w genach RAS/BRAF
         Emilia Filipczyk-Cisar
         17.25–17.40Przerwa na kawę
         17.40–18.30
         Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
         Przewodniczący: Krzysztof Składowski, Rafał Tarnawski
          17.40–17.50Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
          Krzysztof Składowski
          17.50–18.30Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
          17.50–18.00• Nowotwory OUN
          Rafał Tarnawski
          18.00–18.10• Nowotwory głowy i szyi
          Andrzej Wygoda
          18.10–18.20• Rak stercza — teleterapia
          Paweł Polanowski
          18.20–18.30• Brachyterapia
          Piotr Wojcieszek
          18.30–19.20
          Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
          Przewodniczący: Paweł Krawczyk, Adam Płużański
           18.30–18.45Charakterystyka genetyczna
           Paweł Krawczyk
           18.45–19.00Sekwencja leczenia anty-EGFR
           Adam Płużański
           19.00–19.15Sekwencja leczenia anty-ALK
           Anna Wrona
           19.15–19.20Dyskusja
           19.20–20.05
           Sesja satelitarna firmy Merck. Strategia leczenia przerzutowego raka jelita grubego

           Przewodniczący: Piotr Wysocki

            19.20–19.32Rola chemioterapii u chorych z resekcyjnymi/potencjalnie resekcyjnymi przerzutami do wątroby
            Paweł Potocki
            19.32–19.47Leczenie operacyjne chorych z przerzutami do wątroby
            Krzysztof Zieniewicz
            19.47–20.00Optymalne strategie leczenia systemowego o założeniu paliatywnym
            Barbara Radecka
            20.00–20.05Podsumowanie
            Piotr Wysocki
            20.05Poczęstunek dla uczestników
            Sobota, 10 marca 2018 roku
            08.40–09.00Wykład sponsorowany firmy Amgen. Leczenie paliatywne mCRC — standardy postępowania na przykładzie panitumumabu w I linii leczenia
            Andrzej Deptała
            09.00–10.10
            Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
            Przewodniczący: Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski
             09.00–09.05Wprowadzenie
             Roman Sosnowski
             09.05–09.20Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
             Iwona Skoneczna
             09.20–09.35Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
             Mateusz Dąbkowski
             09.35–09.55Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
             Roman Sosnowski
             09.55–10.10Panel dyskusyjny MDT
             Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski oraz pacjent
             10.10–10.55
             Sesja satelitarna firmy AstraZeneca. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego NDRP EGFRmut+?
             Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Adam Płużański
              10.10–10.30Leczenie 1 linii
              Adam Płużański
              10.30–10.50Leczenie 2 linii
              Magdalena Knetki-Wróblewska
              10.50–10.55Dyskusja
              10.55–11.10Przerwa na kawę
              11.10–12.00
              Sesja IX: Glejaki
              Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Agata Stanek-Widera
               11.10–11.25Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
               Agata Stanek-Widera
               11.25–11.40Określanie odpowiedzi na leczenie
               Jacek Fijuth
               11.40–11.55Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
               Dorota Kiprian
               11.55–12.00Dyskusja
               12.00–12.45
               Sesja satelitarna firmy Ipsen. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego raka nerki?
               Przewodniczący: Piotr Tomczak, Jakub Żołnierek
                12.00–12.20Czy można przełamać wtórną oporność na TKI w przebiegu raka nerki?
                Piotr Tomczak
                12.20–12.40Wyniki badań naukowych a praktyka kliniczna — doświadczenia z programu wczesnego dostępu do leku Cabometyx
                Jakub Żołnierek
                12.40–12.45Dyskusja
                12.45–13.00Przerwa na kawę
                13.00–13.50
                Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                Przewodniczący: Dariusz Kowalski, Piotr Rutkowski
                 13.00–13.15Rola chirurgii
                 Piotr Rutkowski
                 13.15–13.30Rola radioterapii
                 Dorota Kiprian
                 13.30–13.45Rola leczenia systemowego
                 Dariusz Kowalski
                 13.45–13.50Dyskusja
                 13.50–14.35
                 Sesja satelitarna firmy Pfizer. Wielospecjalistyczne postępowanie z chorym na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                 Przewodniczący: Jakub Żołnierek, Piotr Radziszewski
                  13.50–14.10Wartość doświadczenia klinicznego w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                  Jakub Żołnierek
                  14.10–14.30Współpraca onkologa i urologa — małżeństwo z rozsądku czy z miłości?
                  Debata: Piotr Radziszewski, Piotr Tomczak
                  14.30–14.35Dyskusja
                  14.35Zakończenie konferencji
                  Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, Piotr Potemski
                  14.40Lunch
                  Piątek, 9 marca 2018 roku
                  09.30
                  Rozpoczęcie konferencji
                  Maciej Krzakowski
                  09.30–10.25
                  Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
                  Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
                   09.30–09.40
                   Wprowadzenie
                   Piotr Wysocki
                   09.40–09.55
                   Badania kliniczne leków biopodobnych
                   Piotr Potemski
                   09.55–10.10
                   Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
                   Rafał Zyśk
                   10.10–10.25
                   Dyskusja
                   10.25–11.15
                   Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
                   Przewodniczący: Piotr Potemski
                    10.25–10.40
                    Gorączka neutropeniczna
                    Rafał Czyżykowski
                    10.40–10.55
                    Zakażenia
                    Sylwia Dębska-Szmich
                    10.55–11.10
                    Wykład sponsorowany firmy Angelini. Nudności i wymioty
                    Łukasz Kwinta
                    11.10–11.15
                    Dyskusja
                    11.15–11.35
                    Przerwa na kawę
                    11.35–11.55
                    Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre. Chemioterapia metronomiczna w roku 2018 — kiedy, komu, jak?
                    Piotr Wysocki
                    11.55–12.05
                    Interaktywna Baza Badań Klinicznych
                    Piotr Wysocki
                    12.05–12.55
                    Sesja satelitarna firmy BMS. Jak wykorzystać pełen potencjał leczenia niwolumabem i bezpiecznie go stosować?
                    Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Marek Ziobro
                     12.05–12.20
                     Ogólne zasady postępowania profilaktyczno-terapeutycznego w razie wystąpienia działań niepożądanych w trakcie immunoterapii
                     Bożena Cybulska-Stopa
                     12.20–12.30
                     Postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w razie wystąpienia działań niepożądanych dotyczących skóry
                     Grażyna Kamińska-Winciorek
                     12.30–12.35
                     Opis przypadku 1
                     Anna Czarnecka
                     12.35–12.40
                     Opis przypadku 2
                     Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
                     12.40–12.45
                     Opis przypadku 3
                     Agnieszka Roman
                     12.45–12.55
                     Dyskusja
                     12.55–13.45
                     Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
                     Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Jan Walewski
                      12.55–13.05
                      Rak pęcherza moczowego
                      Piotr Tomczak
                      13.05–13.15
                      Nowotwory narządów głowy i szyi
                      Andrzej Kawecki
                      13.15–13.25
                      Chłoniaki
                      Jan Walewski
                      13.25–13.35
                      Nowotwory układu pokarmowego
                      Piotr Potemski
                      13.35–13.45
                      Dyskusja
                      13.45–14.30
                      Sesja satelitarna firmy MSD. Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i NDRP
                      Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
                       13.45–14.05
                       Zastosowanie pembrolizumabu w 1 i 2 linii leczenia NDRP
                       Paweł Krawczyk
                       14.05–14.25
                       Pembrolizumab w 1 linii leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
                       Paweł Rogala
                       14.25–14.30
                       Dyskusja i podsumowanie
                       14.30–15.00
                       Lunch
                       15.00–15.50
                       Sesja IV: Markery nowotworowe
                       Przewodniczący: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski
                        15.00–15.15
                        Wprowadzenie
                        Joanna Połowinczak-Przybyłek
                        15.15–15.30
                        Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
                        Adam Płużański
                        15.30–15.45
                        Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
                        Magdalena Krakowska
                        15.45–15.50
                        Dyskusja
                        15.50–16.40
                        Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
                        Przewodniczący: Andrzej Marszałek, Beata Jagielska
                         15.50–16.05
                         Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
                         Andrzej Marszałek
                         16.05–16.20
                         Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
                         Elżbieta Sarnowska
                         16.20–16.35
                         Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
                         Beata Jagielska
                         16.35–16.40
                         Dyskusja
                         16.40–17.25
                         Sesja satelitarna firmy Roche. Dobór leczenia systemowego i rola leków antyangiogennych u chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego
                         Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Lucjan Wyrwicz
                          16.40–16.55
                          Populacja pacjentów z mutacją w genie BRAF
                          Lucjan Wyrwicz
                          16.55–17.10
                          Populacja pacjentów z mutacją w genach RAS
                          Dawid Prószyński
                          17.10–17.25
                          Populacja pacjentów bez mutacji w genach RAS/BRAF
                          Emilia Filipczyk-Cisar
                          17.25–17.40
                          Przerwa na kawę
                          17.40–18.30
                          Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
                          Przewodniczący: Krzysztof Składowski, Rafał Tarnawski
                           17.40–17.50
                           Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
                           Krzysztof Składowski
                           17.50–18.30
                           Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
                           17.50–18.00
                           • Nowotwory OUN
                           Rafał Tarnawski
                           18.00–18.10
                           • Nowotwory głowy i szyi
                           Andrzej Wygoda
                           18.10–18.20
                           • Rak stercza — teleterapia
                           Paweł Polanowski
                           18.20–18.30
                           • Brachyterapia
                           Piotr Wojcieszek
                           18.30–19.20
                           Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
                           Przewodniczący: Paweł Krawczyk, Adam Płużański
                            18.30–18.45
                            Charakterystyka genetyczna
                            Paweł Krawczyk
                            18.45–19.00
                            Sekwencja leczenia anty-EGFR
                            Adam Płużański
                            19.00–19.15
                            Sekwencja leczenia anty-ALK
                            Anna Wrona
                            19.15–19.20
                            Dyskusja
                            19.20–20.05
                            Sesja satelitarna firmy Merck. Strategia leczenia przerzutowego raka jelita grubego

                            Przewodniczący: Piotr Wysocki

                             19.20–19.32
                             Rola chemioterapii u chorych z resekcyjnymi/potencjalnie resekcyjnymi przerzutami do wątroby
                             Paweł Potocki
                             19.32–19.47
                             Leczenie operacyjne chorych z przerzutami do wątroby
                             Krzysztof Zieniewicz
                             19.47–20.00
                             Optymalne strategie leczenia systemowego o założeniu paliatywnym
                             Barbara Radecka
                             20.00–20.05
                             Podsumowanie
                             Piotr Wysocki
                             20.05
                             Poczęstunek dla uczestników
                             Sobota, 10 marca 2018 roku
                             08.40–09.00
                             Wykład sponsorowany firmy Amgen. Leczenie paliatywne mCRC — standardy postępowania na przykładzie panitumumabu w I linii leczenia
                             Andrzej Deptała
                             09.00–10.10
                             Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
                             Przewodniczący: Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski
                              09.00–09.05
                              Wprowadzenie
                              Roman Sosnowski
                              09.05–09.20
                              Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
                              Iwona Skoneczna
                              09.20–09.35
                              Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
                              Mateusz Dąbkowski
                              09.35–09.55
                              Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
                              Roman Sosnowski
                              09.55–10.10
                              Panel dyskusyjny MDT
                              Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski oraz pacjent
                              10.10–10.55
                              Sesja satelitarna firmy AstraZeneca. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego NDRP EGFRmut+?
                              Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Adam Płużański
                               10.10–10.30
                               Leczenie 1 linii
                               Adam Płużański
                               10.30–10.50
                               Leczenie 2 linii
                               Magdalena Knetki-Wróblewska
                               10.50–10.55
                               Dyskusja
                               10.55–11.10
                               Przerwa na kawę
                               11.10–12.00
                               Sesja IX: Glejaki
                               Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Agata Stanek-Widera
                                11.10–11.25
                                Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
                                Agata Stanek-Widera
                                11.25–11.40
                                Określanie odpowiedzi na leczenie
                                Jacek Fijuth
                                11.40–11.55
                                Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
                                Dorota Kiprian
                                11.55–12.00
                                Dyskusja
                                12.00–12.45
                                Sesja satelitarna firmy Ipsen. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego raka nerki?
                                Przewodniczący: Piotr Tomczak, Jakub Żołnierek
                                 12.00–12.20
                                 Czy można przełamać wtórną oporność na TKI w przebiegu raka nerki?
                                 Piotr Tomczak
                                 12.20–12.40
                                 Wyniki badań naukowych a praktyka kliniczna — doświadczenia z programu wczesnego dostępu do leku Cabometyx
                                 Jakub Żołnierek
                                 12.40–12.45
                                 Dyskusja
                                 12.45–13.00
                                 Przerwa na kawę
                                 13.00–13.50
                                 Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                                 Przewodniczący: Dariusz Kowalski, Piotr Rutkowski
                                  13.00–13.15
                                  Rola chirurgii
                                  Piotr Rutkowski
                                  13.15–13.30
                                  Rola radioterapii
                                  Dorota Kiprian
                                  13.30–13.45
                                  Rola leczenia systemowego
                                  Dariusz Kowalski
                                  13.45–13.50
                                  Dyskusja
                                  13.50–14.35
                                  Sesja satelitarna firmy Pfizer. Wielospecjalistyczne postępowanie z chorym na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                                  Przewodniczący: Jakub Żołnierek, Piotr Radziszewski
                                   13.50–14.10
                                   Wartość doświadczenia klinicznego w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                                   Jakub Żołnierek
                                   14.10–14.30
                                   Współpraca onkologa i urologa — małżeństwo z rozsądku czy z miłości?
                                   Debata: Piotr Radziszewski, Piotr Tomczak
                                   14.30–14.35
                                   Dyskusja
                                   14.35
                                   Zakończenie konferencji
                                   Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, Piotr Potemski
                                   14.40
                                   Lunch

                                   Organizator:

                                   Via Medica

                                   Patronat medialny:

                                   Via Medica
                                   Via Medica

                                   Partner:

                                   Via Medica

                                   Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                                   Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl