HEAD

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 9 marca 2018 roku
09.30Rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
09.30–10.25
Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
  09.30–09.40Wprowadzenie
  prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
  09.40–09.55Badania kliniczne leków biopodobnych
  prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
  09.55–10.10Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
  lek. Rafał Zyśk
  10.10–10.25Dyskusja
  10.25–11.15
  Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
   10.25–10.40Gorączka neutropeniczna
   lek. Rafał Czyżykowski
   10.40–10.55Zakażenia
   dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich
   10.55–11.10Nudności i wymioty
   11.10–11.15Dyskusja
   11.15–11.35Przerwa na kawę
   11.35–12.05Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre
   12.05–12.55
   Sesja satelitarna firmy BMS
    12.55–13.45
    Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
     12.55–13.05Rak pęcherza moczowego
     dr n. med. Piotr Tomczak
     13.05–13.15Nowotwory narządów głowy i szyi
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
     13.15–13.25Chłoniaki
     prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
     13.25–13.35Nowotwory układu pokarmowego
     prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
     13.35–13.45Dyskusja
     13.45–14.30
     Sesja satelitarna firmy MSD
      14.30–15.00Lunch
      15.00–15.50
      Sesja IV: Markery nowotworowe
      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
       15.00–15.15Wprowadzenie
       dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
       15.15–15.30Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
       dr n. med. Adam Płużański
       15.30–15.45Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
       dr n. med. Magdalena Krakowska
       15.45–15.50Dyskusja
       15.50–16.40
       Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, dr n. med. Beata Jagielska
        15.50–16.05Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
        prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
        16.05–16.20Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
        dr n. med. Elżbieta Sarnowska
        16.20–16.35Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
        dr n. med. Beata Jagielska
        16.35–16.40Dyskusja
        16.40–17.25
        Sesja satelitarna firmy Roche
         17.25–17.40Przerwa na kawę
         17.40–18.30
         Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
          17.40–17.50Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
          prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
          17.50–18.30Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
          17.50–18.00• Nowotwory OUN
          prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
          18.00–18.10• Nowotwory głowy i szyi
          dr hab. n. med. Andrzej Wygoda
          18.10–18.20• Rak stercza — teleterapia
          dr n. med. Paweł Polanowski
          18.20–18.30• Brachyterapia
          dr n. med. Piotr Wojcieszek
          18.30–19.20
          Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
          Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr n. med. Adam Płużański
           18.30–18.45Charakterystyka genetyczna
           prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
           18.45–19.00Sekwencja leczenia anty-EGFR
           dr n. med. Adam Płużański
           19.00–19.15Sekwencja leczenia anty-ALK
           dr n. med. Anna Wrona
           19.15–19.20Dyskusja
           19.20–20.05
           Sesja satelitarna firmy Merck.

            

            20.05Poczęstunek dla uczestników
            Sobota, 10 marca 2018 roku
            08.15–09.00
            Sesja satelitarna firmy AMGEN
             09.00–10.10
             Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
             Przewodniczący: dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Roman Sosnowski, lek. Mateusz Dąbkowski
              09.00–09.05Wprowadzenie
              dr n. med. Roman Sosnowski
              09.05–09.20Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
              dr n. med. Iwona Skoneczna
              09.20–09.35Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
              lek. Mateusz Dąbkowski
              09.35–09.55Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
              dr n. med. Roman Sosnowski
              09.55–10.10Panel dyskusyjny MDT
              dr n. med. Iwona Skoneczna, lek. Mateusz Dąbkowski, dr n. med. Roman Sosnowski, oraz pacjent
              10.10–10.55
              Sesja satelitarna firmy AstraZeneca
               10.55–11.10Przerwa na kawę
               11.10–12.00
               Sesja IX: Glejaki
               Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, dr n. med. Agata Stanek-Widera
                11.10–11.25Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
                dr n. med. Agata Stanek-Widera
                11.25–11.40Określanie odpowiedzi na leczenie
                prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                11.40–11.55Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
                dr n. med. Dorota Kiprian
                11.55–12.00Dyskusja
                12.00–12.45
                Sesja satelitarna firmy IPSEN
                 12.45–13.00Przerwa na kawę
                 13.00–13.50
                 Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
                  13.00–13.15Rola chirurgii
                  prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
                  13.15–13.30Rola radioterapii
                  dr n. med. Dorota Kiprian
                  13.30–13.45Rola leczenia systemowego
                  prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
                  13.45–13.50Dyskusja
                  13.50–14.35
                  Sesja satelitarna firmy Pfizer
                   14.35Zakończenie konferencji
                   prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                   14.40Lunch
                   Piątek, 9 marca 2018 roku
                   09.30
                   Rozpoczęcie konferencji
                   prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
                   09.30–10.25
                   Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
                    09.30–09.40
                    Wprowadzenie
                    prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
                    09.40–09.55
                    Badania kliniczne leków biopodobnych
                    prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                    09.55–10.10
                    Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
                    lek. Rafał Zyśk
                    10.10–10.25
                    Dyskusja
                    10.25–11.15
                    Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
                    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                     10.25–10.40
                     Gorączka neutropeniczna
                     lek. Rafał Czyżykowski
                     10.40–10.55
                     Zakażenia
                     dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich
                     10.55–11.10
                     Nudności i wymioty
                     11.10–11.15
                     Dyskusja
                     11.15–11.35
                     Przerwa na kawę
                     11.35–12.05
                     Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre
                     12.05–12.55
                     Sesja satelitarna firmy BMS
                      12.55–13.45
                      Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
                      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
                       12.55–13.05
                       Rak pęcherza moczowego
                       dr n. med. Piotr Tomczak
                       13.05–13.15
                       Nowotwory narządów głowy i szyi
                       prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
                       13.15–13.25
                       Chłoniaki
                       prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
                       13.25–13.35
                       Nowotwory układu pokarmowego
                       prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                       13.35–13.45
                       Dyskusja
                       13.45–14.30
                       Sesja satelitarna firmy MSD
                        14.30–15.00
                        Lunch
                        15.00–15.50
                        Sesja IV: Markery nowotworowe
                        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
                         15.00–15.15
                         Wprowadzenie
                         dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
                         15.15–15.30
                         Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
                         dr n. med. Adam Płużański
                         15.30–15.45
                         Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
                         dr n. med. Magdalena Krakowska
                         15.45–15.50
                         Dyskusja
                         15.50–16.40
                         Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
                         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, dr n. med. Beata Jagielska
                          15.50–16.05
                          Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
                          prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
                          16.05–16.20
                          Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
                          dr n. med. Elżbieta Sarnowska
                          16.20–16.35
                          Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
                          dr n. med. Beata Jagielska
                          16.35–16.40
                          Dyskusja
                          16.40–17.25
                          Sesja satelitarna firmy Roche
                           17.25–17.40
                           Przerwa na kawę
                           17.40–18.30
                           Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
                           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
                            17.40–17.50
                            Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
                            prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
                            17.50–18.30
                            Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
                            17.50–18.00
                            • Nowotwory OUN
                            prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
                            18.00–18.10
                            • Nowotwory głowy i szyi
                            dr hab. n. med. Andrzej Wygoda
                            18.10–18.20
                            • Rak stercza — teleterapia
                            dr n. med. Paweł Polanowski
                            18.20–18.30
                            • Brachyterapia
                            dr n. med. Piotr Wojcieszek
                            18.30–19.20
                            Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
                            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr n. med. Adam Płużański
                             18.30–18.45
                             Charakterystyka genetyczna
                             prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
                             18.45–19.00
                             Sekwencja leczenia anty-EGFR
                             dr n. med. Adam Płużański
                             19.00–19.15
                             Sekwencja leczenia anty-ALK
                             dr n. med. Anna Wrona
                             19.15–19.20
                             Dyskusja
                             19.20–20.05
                             Sesja satelitarna firmy Merck.

                              

                              20.05
                              Poczęstunek dla uczestników
                              Sobota, 10 marca 2018 roku
                              08.15–09.00
                              Sesja satelitarna firmy AMGEN
                               09.00–10.10
                               Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
                               Przewodniczący: dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Roman Sosnowski, lek. Mateusz Dąbkowski
                                09.00–09.05
                                Wprowadzenie
                                dr n. med. Roman Sosnowski
                                09.05–09.20
                                Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
                                dr n. med. Iwona Skoneczna
                                09.20–09.35
                                Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
                                lek. Mateusz Dąbkowski
                                09.35–09.55
                                Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
                                dr n. med. Roman Sosnowski
                                09.55–10.10
                                Panel dyskusyjny MDT
                                dr n. med. Iwona Skoneczna, lek. Mateusz Dąbkowski, dr n. med. Roman Sosnowski, oraz pacjent
                                10.10–10.55
                                Sesja satelitarna firmy AstraZeneca
                                 10.55–11.10
                                 Przerwa na kawę
                                 11.10–12.00
                                 Sesja IX: Glejaki
                                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, dr n. med. Agata Stanek-Widera
                                  11.10–11.25
                                  Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
                                  dr n. med. Agata Stanek-Widera
                                  11.25–11.40
                                  Określanie odpowiedzi na leczenie
                                  prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                                  11.40–11.55
                                  Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
                                  dr n. med. Dorota Kiprian
                                  11.55–12.00
                                  Dyskusja
                                  12.00–12.45
                                  Sesja satelitarna firmy IPSEN
                                   12.45–13.00
                                   Przerwa na kawę
                                   13.00–13.50
                                   Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
                                    13.00–13.15
                                    Rola chirurgii
                                    prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
                                    13.15–13.30
                                    Rola radioterapii
                                    dr n. med. Dorota Kiprian
                                    13.30–13.45
                                    Rola leczenia systemowego
                                    prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
                                    13.45–13.50
                                    Dyskusja
                                    13.50–14.35
                                    Sesja satelitarna firmy Pfizer
                                     14.35
                                     Zakończenie konferencji
                                     prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                                     14.40
                                     Lunch

                                     Organizator:

                                     Via Medica

                                     Patronat medialny:

                                     Via Medica
                                     Via Medica

                                     Partner:

                                     Via Medica

                                     Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                                     Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl