HEAD

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 9 marca 2018 roku
09.30Rozpoczęcie konferencji
Maciej Krzakowski
09.30–10.25
Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
  09.30–09.40Wprowadzenie
  Piotr Wysocki
  09.40–09.55Badania kliniczne leków biopodobnych
  prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
  09.55–10.10Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
  Rafał Zyśk
  10.10–10.25Dyskusja
  10.25–11.15
  Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
   10.25–10.40Gorączka neutropeniczna
   Rafał Czyżykowski
   10.40–10.55Zakażenia
   Sylwia Dębska-Szmich
   10.55–11.10Wykład sponsorowany firmy Angelini. Nudności i wymioty
   lek. Łukasz Kwinta
   11.10–11.15Dyskusja
   11.15–11.35Przerwa na kawę
   11.35–11.55Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre. Chemioterapia metronomiczna w roku 2018 — kiedy, komu, jak?
   Piotr Wysocki
   11.55–12.05Interaktywna Baza Badań Klinicznych
   Piotr Wysocki
   12.05–12.55
   Sesja satelitarna firmy BMS. Jak wykorzystać pełen potencjał leczenia niwolumabem i bezpiecznie go stosować?
   Przewodniczący: Piotr Rutkowski, dr n. med. Marek Ziobro
    12.05–12.20Ogólne zasady postępowania profilaktyczno-terapeutycznego w razie wystąpienia działań niepożądanych w trakcie immunoterapii
    dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
    12.20–12.30Postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w razie wystąpienia działań niepożądanych dotyczących skóry
    Grażyna Kamińska-Winciorek
    12.30–12.35Opis przypadku 1
    Anna Czarnecka
    12.35–12.40Opis przypadku 2
    Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
    12.40–12.45Opis przypadku 3
    Agnieszka Roman
    12.45–12.55Dyskusja
    12.55–13.45
    Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
    Przewodniczący: Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
     12.55–13.05Rak pęcherza moczowego
     Piotr Tomczak
     13.05–13.15Nowotwory narządów głowy i szyi
     Andrzej Kawecki
     13.15–13.25Chłoniaki
     prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
     13.25–13.35Nowotwory układu pokarmowego
     prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
     13.35–13.45Dyskusja
     13.45–14.30
     Sesja satelitarna firmy MSD. Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i NDRP
     Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
      13.45–14.05Zastosowanie pembrolizumabu w 1 i 2 linii leczenia NDRP
      Paweł Krawczyk
      14.05–14.25Pembrolizumab w 1 linii leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
      Paweł Rogala
      14.25–14.30Dyskusja i podsumowanie
      14.30–15.00Lunch
      15.00–15.50
      Sesja IV: Markery nowotworowe
      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski, Maciej Krzakowski
       15.00–15.15Wprowadzenie
       dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
       15.15–15.30Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
       Adam Płużański
       15.30–15.45Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
       Magdalena Krakowska
       15.45–15.50Dyskusja
       15.50–16.40
       Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
       Przewodniczący: Andrzej Marszałek, Beata Jagielska
        15.50–16.05Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
        Andrzej Marszałek
        16.05–16.20Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
        Elżbieta Sarnowska
        16.20–16.35Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
        Beata Jagielska
        16.35–16.40Dyskusja
        16.40–17.25
        Sesja satelitarna firmy Roche. Dobór leczenia systemowego i rola leków antyangiogennych u chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego
        Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Lucjan Wyrwicz
         16.40–16.55Populacja pacjentów z mutacją w genie BRAF
         Lucjan Wyrwicz
         16.55–17.10Populacja pacjentów z mutacją w genach RAS
         Dawid Prószyński
         17.10–17.25Populacja pacjentów bez mutacji w genach RAS/BRAF
         Emilia Filipczyk-Cisar
         17.25–17.40Przerwa na kawę
         17.40–18.30
         Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
         Przewodniczący: Krzysztof Składowski, Rafał Tarnawski
          17.40–17.50Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
          Krzysztof Składowski
          17.50–18.30Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
          17.50–18.00• Nowotwory OUN
          Rafał Tarnawski
          18.00–18.10• Nowotwory głowy i szyi
          Andrzej Wygoda
          18.10–18.20• Rak stercza — teleterapia
          Paweł Polanowski
          18.20–18.30• Brachyterapia
          Piotr Wojcieszek
          18.30–19.20
          Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
          Przewodniczący: Paweł Krawczyk, Adam Płużański
           18.30–18.45Charakterystyka genetyczna
           Paweł Krawczyk
           18.45–19.00Sekwencja leczenia anty-EGFR
           Adam Płużański
           19.00–19.15Sekwencja leczenia anty-ALK
           Anna Wrona
           19.15–19.20Dyskusja
           19.20–20.05
           Sesja satelitarna firmy Merck. Strategia leczenia przerzutowego raka jelita grubego

           Przewodniczący: Piotr Wysocki

            19.20–19.32Rola chemioterapii u chorych z resekcyjnymi/potencjalnie resekcyjnymi przerzutami do wątroby
            Paweł Potocki
            19.32–19.47Leczenie operacyjne chorych z przerzutami do wątroby
            Krzysztof Zieniewicz
            19.47–20.00Optymalne strategie leczenia systemowego o założeniu paliatywnym
            Barbara Radecka
            20.00–20.05Podsumowanie
            Piotr Wysocki
            20.05Poczęstunek dla uczestników
            Sobota, 10 marca 2018 roku
            08.40–09.00Wykład sponsorowany firmy Amgen. Leczenie paliatywne mCRC — standardy postępowania na przykładzie panitumumabu w I linii leczenia
            Andrzej Deptała
            09.00–10.10
            Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
            Przewodniczący: Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski
             09.00–09.05Wprowadzenie
             Roman Sosnowski
             09.05–09.20Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
             Iwona Skoneczna
             09.20–09.35Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
             Mateusz Dąbkowski
             09.35–09.55Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
             Roman Sosnowski
             09.55–10.10Panel dyskusyjny MDT
             Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski oraz pacjent
             10.10–10.55
             Sesja satelitarna firmy AstraZeneca. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego NDRP EGFRmut+?
             Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Adam Płużański
              10.10–10.30Leczenie 1 linii
              Adam Płużański
              10.30–10.50Leczenie 2 linii
              Magdalena Knetki-Wróblewska
              10.50–10.55Dyskusja
              10.55–11.10Przerwa na kawę
              11.10–12.00
              Sesja IX: Glejaki
              Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Agata Stanek-Widera
               11.10–11.25Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
               Agata Stanek-Widera
               11.25–11.40Określanie odpowiedzi na leczenie
               Jacek Fijuth
               11.40–11.55Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
               Dorota Kiprian
               11.55–12.00Dyskusja
               12.00–12.45
               Sesja satelitarna firmy Ipsen. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego raka nerki?
               Przewodniczący: Piotr Tomczak, Jakub Żołnierek
                12.00–12.20Czy można przełamać wtórną oporność na TKI w przebiegu raka nerki?
                Piotr Tomczak
                12.20–12.40Wyniki badań naukowych a praktyka kliniczna — doświadczenia z programu wczesnego dostępu do leku Cabometyx
                Jakub Żołnierek
                12.40–12.45Dyskusja
                12.45–13.00Przerwa na kawę
                13.00–13.50
                Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                Przewodniczący: Dariusz Kowalski, Piotr Rutkowski
                 13.00–13.15Rola chirurgii
                 Piotr Rutkowski
                 13.15–13.30Rola radioterapii
                 Dorota Kiprian
                 13.30–13.45Rola leczenia systemowego
                 Dariusz Kowalski
                 13.45–13.50Dyskusja
                 13.50–14.35
                 Sesja satelitarna firmy Pfizer. Wielospecjalistyczne postępowanie z chorym na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                 Przewodniczący: Jakub Żołnierek, Piotr Radziszewski
                  13.50–14.10Wartość doświadczenia klinicznego w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                  Jakub Żołnierek
                  14.10–14.30Współpraca onkologa i urologa — małżeństwo z rozsądku czy z miłości?
                  Debata: Piotr Radziszewski, Piotr Tomczak
                  14.30–14.35Dyskusja
                  14.35Zakończenie konferencji
                  Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                  14.40Lunch
                  Piątek, 9 marca 2018 roku
                  09.30
                  Rozpoczęcie konferencji
                  Maciej Krzakowski
                  09.30–10.25
                  Sesja I: Przeciwnowotworowe leki biopodobne
                  Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
                   09.30–09.40
                   Wprowadzenie
                   Piotr Wysocki
                   09.40–09.55
                   Badania kliniczne leków biopodobnych
                   prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                   09.55–10.10
                   Uwarunkowania rejestracyjne i prawne leków biopodobnych
                   Rafał Zyśk
                   10.10–10.25
                   Dyskusja
                   10.25–11.15
                   Sesja II: Postępowanie u chorych z objawami niepożądanymi chemioterapii
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                    10.25–10.40
                    Gorączka neutropeniczna
                    Rafał Czyżykowski
                    10.40–10.55
                    Zakażenia
                    Sylwia Dębska-Szmich
                    10.55–11.10
                    Wykład sponsorowany firmy Angelini. Nudności i wymioty
                    lek. Łukasz Kwinta
                    11.10–11.15
                    Dyskusja
                    11.15–11.35
                    Przerwa na kawę
                    11.35–11.55
                    Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre. Chemioterapia metronomiczna w roku 2018 — kiedy, komu, jak?
                    Piotr Wysocki
                    11.55–12.05
                    Interaktywna Baza Badań Klinicznych
                    Piotr Wysocki
                    12.05–12.55
                    Sesja satelitarna firmy BMS. Jak wykorzystać pełen potencjał leczenia niwolumabem i bezpiecznie go stosować?
                    Przewodniczący: Piotr Rutkowski, dr n. med. Marek Ziobro
                     12.05–12.20
                     Ogólne zasady postępowania profilaktyczno-terapeutycznego w razie wystąpienia działań niepożądanych w trakcie immunoterapii
                     dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
                     12.20–12.30
                     Postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w razie wystąpienia działań niepożądanych dotyczących skóry
                     Grażyna Kamińska-Winciorek
                     12.30–12.35
                     Opis przypadku 1
                     Anna Czarnecka
                     12.35–12.40
                     Opis przypadku 2
                     Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
                     12.40–12.45
                     Opis przypadku 3
                     Agnieszka Roman
                     12.45–12.55
                     Dyskusja
                     12.55–13.45
                     Sesja III: Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych — nowotwory inne niż czerniak, rak nerkowokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca
                     Przewodniczący: Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
                      12.55–13.05
                      Rak pęcherza moczowego
                      Piotr Tomczak
                      13.05–13.15
                      Nowotwory narządów głowy i szyi
                      Andrzej Kawecki
                      13.15–13.25
                      Chłoniaki
                      prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
                      13.25–13.35
                      Nowotwory układu pokarmowego
                      prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                      13.35–13.45
                      Dyskusja
                      13.45–14.30
                      Sesja satelitarna firmy MSD. Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i NDRP
                      Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski
                       13.45–14.05
                       Zastosowanie pembrolizumabu w 1 i 2 linii leczenia NDRP
                       Paweł Krawczyk
                       14.05–14.25
                       Pembrolizumab w 1 linii leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
                       Paweł Rogala
                       14.25–14.30
                       Dyskusja i podsumowanie
                       14.30–15.00
                       Lunch
                       15.00–15.50
                       Sesja IV: Markery nowotworowe
                       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski, Maciej Krzakowski
                        15.00–15.15
                        Wprowadzenie
                        dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
                        15.15–15.30
                        Wykorzystanie w monitorowaniu skuteczności leczenia
                        Adam Płużański
                        15.30–15.45
                        Wykorzystanie w obserwacji po leczeniu
                        Magdalena Krakowska
                        15.45–15.50
                        Dyskusja
                        15.50–16.40
                        Sesja V: Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia diagnostyka i leczenie
                        Przewodniczący: Andrzej Marszałek, Beata Jagielska
                         15.50–16.05
                         Patomorfologia nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (Cancer of UnknownPrimary Site, CUP) — czy rzeczywiście jest to nieznany punkt wyjścia?
                         Andrzej Marszałek
                         16.05–16.20
                         Zaburzenia molekularne w CUP wobec nowych możliwości leczenia
                         Elżbieta Sarnowska
                         16.20–16.35
                         Strategia postępowania w CUP — prezentacja przypadków
                         Beata Jagielska
                         16.35–16.40
                         Dyskusja
                         16.40–17.25
                         Sesja satelitarna firmy Roche. Dobór leczenia systemowego i rola leków antyangiogennych u chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego
                         Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Lucjan Wyrwicz
                          16.40–16.55
                          Populacja pacjentów z mutacją w genie BRAF
                          Lucjan Wyrwicz
                          16.55–17.10
                          Populacja pacjentów z mutacją w genach RAS
                          Dawid Prószyński
                          17.10–17.25
                          Populacja pacjentów bez mutacji w genach RAS/BRAF
                          Emilia Filipczyk-Cisar
                          17.25–17.40
                          Przerwa na kawę
                          17.40–18.30
                          Sesja VI: Powtórna radioterapia — mit, eksperyment lub standard kliniczny?
                          Przewodniczący: Krzysztof Składowski, Rafał Tarnawski
                           17.40–17.50
                           Technologiczne i biologiczne podstawy powtórnego napromieniania nowotworów złośliwych
                           Krzysztof Składowski
                           17.50–18.30
                           Praktyka kliniczna powtórnej radioterapii:
                           17.50–18.00
                           • Nowotwory OUN
                           Rafał Tarnawski
                           18.00–18.10
                           • Nowotwory głowy i szyi
                           Andrzej Wygoda
                           18.10–18.20
                           • Rak stercza — teleterapia
                           Paweł Polanowski
                           18.20–18.30
                           • Brachyterapia
                           Piotr Wojcieszek
                           18.30–19.20
                           Sesja VII: Niedrobnokmórkowy rak płuca — optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR i anty-ALK
                           Przewodniczący: Paweł Krawczyk, Adam Płużański
                            18.30–18.45
                            Charakterystyka genetyczna
                            Paweł Krawczyk
                            18.45–19.00
                            Sekwencja leczenia anty-EGFR
                            Adam Płużański
                            19.00–19.15
                            Sekwencja leczenia anty-ALK
                            Anna Wrona
                            19.15–19.20
                            Dyskusja
                            19.20–20.05
                            Sesja satelitarna firmy Merck. Strategia leczenia przerzutowego raka jelita grubego

                            Przewodniczący: Piotr Wysocki

                             19.20–19.32
                             Rola chemioterapii u chorych z resekcyjnymi/potencjalnie resekcyjnymi przerzutami do wątroby
                             Paweł Potocki
                             19.32–19.47
                             Leczenie operacyjne chorych z przerzutami do wątroby
                             Krzysztof Zieniewicz
                             19.47–20.00
                             Optymalne strategie leczenia systemowego o założeniu paliatywnym
                             Barbara Radecka
                             20.00–20.05
                             Podsumowanie
                             Piotr Wysocki
                             20.05
                             Poczęstunek dla uczestników
                             Sobota, 10 marca 2018 roku
                             08.40–09.00
                             Wykład sponsorowany firmy Amgen. Leczenie paliatywne mCRC — standardy postępowania na przykładzie panitumumabu w I linii leczenia
                             Andrzej Deptała
                             09.00–10.10
                             Sesja VIII: Rola wielodyscyplinarnego leczenia raka gruczołu krokowego
                             Przewodniczący: Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski
                              09.00–09.05
                              Wprowadzenie
                              Roman Sosnowski
                              09.05–09.20
                              Nowe strategie leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego
                              Iwona Skoneczna
                              09.20–09.35
                              Współczesne osiągnięcia radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
                              Mateusz Dąbkowski
                              09.35–09.55
                              Postępowanie wielospecjalistyczne — nowy standard w diagnostyce i terapii raka gruczołu krokowego
                              Roman Sosnowski
                              09.55–10.10
                              Panel dyskusyjny MDT
                              Iwona Skoneczna, Mateusz Dąbkowski, Roman Sosnowski oraz pacjent
                              10.10–10.55
                              Sesja satelitarna firmy AstraZeneca. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego NDRP EGFRmut+?
                              Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Adam Płużański
                               10.10–10.30
                               Leczenie 1 linii
                               Adam Płużański
                               10.30–10.50
                               Leczenie 2 linii
                               Magdalena Knetki-Wróblewska
                               10.50–10.55
                               Dyskusja
                               10.55–11.10
                               Przerwa na kawę
                               11.10–12.00
                               Sesja IX: Glejaki
                               Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Agata Stanek-Widera
                                11.10–11.25
                                Zmiany w klasyfikowaniu zaawansowania
                                Agata Stanek-Widera
                                11.25–11.40
                                Określanie odpowiedzi na leczenie
                                Jacek Fijuth
                                11.40–11.55
                                Postępowanie w przypadku powikłań radiochemioterapii
                                Dorota Kiprian
                                11.55–12.00
                                Dyskusja
                                12.00–12.45
                                Sesja satelitarna firmy Ipsen. Jak możemy zoptymalizować diagnostykę i leczenie chorych na zaawansowanego raka nerki?
                                Przewodniczący: Piotr Tomczak, Jakub Żołnierek
                                 12.00–12.20
                                 Czy można przełamać wtórną oporność na TKI w przebiegu raka nerki?
                                 Piotr Tomczak
                                 12.20–12.40
                                 Wyniki badań naukowych a praktyka kliniczna — doświadczenia z programu wczesnego dostępu do leku Cabometyx
                                 Jakub Żołnierek
                                 12.40–12.45
                                 Dyskusja
                                 12.45–13.00
                                 Przerwa na kawę
                                 13.00–13.50
                                 Sesja X: Współczesne metody leczenia choroby oligoprzerzutowej
                                 Przewodniczący: Dariusz Kowalski, Piotr Rutkowski
                                  13.00–13.15
                                  Rola chirurgii
                                  Piotr Rutkowski
                                  13.15–13.30
                                  Rola radioterapii
                                  Dorota Kiprian
                                  13.30–13.45
                                  Rola leczenia systemowego
                                  Dariusz Kowalski
                                  13.45–13.50
                                  Dyskusja
                                  13.50–14.35
                                  Sesja satelitarna firmy Pfizer. Wielospecjalistyczne postępowanie z chorym na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                                  Przewodniczący: Jakub Żołnierek, Piotr Radziszewski
                                   13.50–14.10
                                   Wartość doświadczenia klinicznego w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
                                   Jakub Żołnierek
                                   14.10–14.30
                                   Współpraca onkologa i urologa — małżeństwo z rozsądku czy z miłości?
                                   Debata: Piotr Radziszewski, Piotr Tomczak
                                   14.30–14.35
                                   Dyskusja
                                   14.35
                                   Zakończenie konferencji
                                   Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
                                   14.40
                                   Lunch

                                   Organizator:

                                   Via Medica

                                   Patronat medialny:

                                   Via Medica
                                   Via Medica

                                   Partner:

                                   Via Medica

                                   Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                                   Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl